Cô giáo như mẹ hiền

 09/04/18  Tin tức  328
Nhà trường tổ chức Hội thi " Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"
 26/03/18  Tin tức  446
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và nội dung trọng tâm trong năm học, với chủ đề “ Vì học sinh thân yêu” xây dựng “Trường học kỷ cương, văn hóa, chất lượng thực chất”. Trong học kỳ I năm học 2017-2018 trường Mầm non Vĩnh Yên đã thực hiện tốt một số nội dung công việc thiết thực.